Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
Hornád č.4 - revír - K - č.4 - 0660 - 1   
VN č.1 Za Hurou - revír - č.4 - 3990 - 1 - 1   
.
.

TOPlistVýročná členská schôdza 2016 MO SRZ Sp. Nová Ves
Vydané: 2016-02-12 13:25:15  Napísal: IF

POZVÁNKA
  Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu MO SRZ SNV konanú dňa 13.03.2016, o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1, v Spišskej Novej Vsi.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 
 3. Správa o činnosti Výboru MO SRZ za rok 2015. 
 4. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016. 
 5. Správa KRK k hospodár. za rok 2015 a stanovisko k rozp. na rok 2016. 
 6. Odovzdanie vyznamenaní. 
 7. Prestávka. 
 8. Diskusia. 
 9. Správa mandátovej komisie. 
 10. Správa návrhovej komisie a návrh na uznesenie z VČS. 
 11. Záver.